Wat kun je doen om voorbereid te zijn op wateroverlast?

Er is nog geen vuiltje aan de lucht, maar je weet dat in jouw straat wateroverlast kan ontstaan bij een hevige regenbui. De gevolgen hiervan zijn te verminderen door je goed voor te bereiden en maatregelen te nemen. Ontdek wat je nú kunt doen.

Deel deze tips ook met familie, vrienden en kennissen. 

 


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg