Opbouwplan

In april 2023 is het Opbouwplan WRL "Gericht aan de slag" vastgesteld. In dit plan presenteren de overheden in Limburg en de Rijksoverheid hun strategie om bewoners van de provincie beter te beschermen tegen extreme wateroverlast. 


Inwonersonderzoek

Begin 2023 is door onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs in opdracht van WRL een inwonersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan om inzicht te krijgen in welke mate inwoners van Limburg voorbereid zijn op extreme wateroverlast en welke informatie en ondersteuning ze nodig hebben. Ruim 1250 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. 


Onderzoek Deltares

De hoogwatercrisis van juli 2021 riep veel vragen op. Waterschap Limburg en de Provincie Limburg hebben het onderzoeksbureau Deltares de opdracht gegeven voor een feitelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is in mei 2022 afgerond. Dit onderzoek was gericht op vier locaties die in 2021 getroffen zijn door het hoogwater. De tweede fase van het onderzoek is in januari 2023 afgerond en biedt waardevolle inzichten over hoe onze beken in Limburg reageren op extreme neerslag. Er zijn kansrijke typen maatregelen die op korte termijn verder verkend gaan worden. WRL gaat de aanbevelingen uit deze onderzoeken verder uitwerken om te komen tot een gerichte aanpak.

De onderzoeksresultaten zijn de te vinden op de website van Waterschap Limburg:


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg