Nieuwsbrief programma WRL

Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is opgericht naar aanleiding van de ernstige overstromingen in de zomer van 2021. In programma WRL werken alle Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen om Limburg beter voor te bereiden en te beschermen tegen extreme wateroverlast.

Via onze nieuwsbrief kunt u volgen waar WRL aan werkt. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar.

Verschenen nieuwsbrieven

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg