Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)

De overstromingen in de zomer van 2021 hebben duidelijk gemaakt dat er meer moet gebeuren om Limburg beter bestand te maken tegen extreme regenbuien. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. Een samenwerking van Waterschap Limburg, Provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk.

Totaalbeeld

Om Limburg beter voor te bereiden en te beschermen tegen extreme wateroverlast, is een andere aanpak nodig. WRL kijkt daarom vanuit een totaalbeeld naar oplossingen voor ieder stroomgebied. Dat is het gebied langs een beek of zijrivier van de Maas. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen. Eerst moet onderzocht worden welke maatregelen mogelijk zijn en wat het effect hiervan is op het hele gebied. Dit is belangrijk om te voorkomen dat maatregelen op de ene plek leiden tot extra risico’s op een andere plek. Het kan ook nodig zijn om maatregelen te nemen in gebieden waar geen overlast is, maar die wel helpen om andere gebieden beter te beschermen. 

De stroomgebieden van de Geul, de Geleenbeek en de Roer zijn het eerst aan de beurt. Deze gebieden zijn het zwaarst getroffen bij de overstromingen in juli 2021. Daarna volgen andere stroomgebieden. Bewoners worden betrokken bij het opstellen van plannen in hun woongebied. Ook werkt WRL nauw samen met de veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, natuur- en terreinbeheerorganisaties en internationale overheden.

Goede voorbereiding en bescherming

Ondanks de maatregelen waar de overheden aan werken, is wateroverlast nooit helemaal te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u zelf ook bekijkt wat u kunt doen. Zo kunt u schade door wateroverlast verminderen. Op deze website vindt u veel praktische tips en informatie. Bijvoorbeeld een boekje met maatregelen die u kunt nemen om uw woning te beschermen. En een buurtdraaiboek om samen goed voorbereid te zijn. De komende tijd komen meer producten beschikbaar om u te helpen. Zoals advies aan huis en een verbeterd waarschuwingssysteem. Daarmee weet u of uw omgeving kans heeft op wateroverlast en wanneer u in actie moet komen.

Volg het nieuws van programma WRL

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg