Limburg beter voorbereid en beschermd tegen wateroverlast

De overstromingen in de zomer van 2021 lieten zien dat Limburg beter voorbereid moet zijn op zware regenval. Daarom is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. In WRL werken Provincie Limburg, Waterschap Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk samen om Limburg beter te beschermen tegen overstromingen. 

Pakket maatregelen per gebied

WRL werkt stap voor stap aan verschillende gebieden. We beginnen met de gebieden langs de Geul, de Geleenbeek en de Roer. Deze gebieden zijn het zwaarst getroffen in juli 2021. Voor elk gebied wordt een pakket aan maatregelen samengesteld. Het gaat dan om verschillende soorten maatregelen die water vasthouden, afvoeren en opslaan, evenals beschermende maatregelen. Op veel plekken is een mix van maatregelen nodig. Uit een onderzoek van kennisinstituut Deltares kwamen verschillende kansrijke ideeën. WRL gaat deze ideeën verder uitwerken.

Grote opgave

Dit is een grote en complexe opgave. Naar schatting is 15 jaar nodig om heel Limburg beter te beschermen. Eerst onderzoekt WRL het effect van elke maatregel en hoe deze het hele gebied beïnvloedt, van bron tot monding. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het oplossen van problemen op de ene plek zorgt voor nieuwe problemen op een andere plek. Het kan ook nodig zijn om maatregelen te treffen in gebieden zonder overlast, om andere gebieden te helpen beschermen. 
Tegelijkertijd benutten we kansen om snelle maatregelen te nemen die het risico op overstromingen verminderen. 

Rekening houden met bodem en water

WRL gaat ook bekijken hoe er beter rekening gehouden kan worden met bodem en water bij ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld door ruimte vrij te houden voor het opslaan en afvoeren van water, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden. Dat betekent ook dat er niet overal gebouwd kan worden of dat er op een andere manier moet worden gebouwd. 

Hulp bij zelfbescherming 

Hoewel de overheid veel kan doen, is niet alle wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering kunnen hevige regenbuien vaker voorkomen. Daarom is het belangrijk dat mensen de risico’s kennen en weten hoe ze zichzelf en hun spullen kunnen beschermen. WRL ontwikkelt diverse producten om te helpen. Zoals een verbeterd waarschuwingssysteem, een website met tips en informatie om schade door wateroverlast te verminderen, advies aan huis en buurtplannen. Er komen ook campagnes om bewustzijn te vergroten en mensen ideeën te geven over wat ze kunnen doen.

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg