Wat wij doen

Door klimaatverandering kan extreme wateroverlast vaker voorkomen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. In juli 2022 is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgericht. Hierin werken alle Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen. Het programma kijkt met een brede blik naar oplossingen om Limburg beter te beschermen tegen extreme wateroverlast. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen.

Wat gaat WRL doen?
Vanuit programma WRL werken de overheden samen aan fysieke maatregelen om extreme wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door het vergroten van de afvoercapaciteit of het aanleggen van waterbergingen, dijken, kademuren of schotten. WRL kijkt hierbij naar het hele gebied. Dit is belangrijk om te voorkomen dat maatregelen op de ene plek leiden tot extra risico’s op een andere plek. Het kan ook voorkomen dat er maatregelen worden genomen in gebieden waar geen overlast is, maar die wel helpen om andere gebieden beter te beschermen.

De stroomgebieden van de Geul, de Geleenbeek en de Roer zijn het eerst aan de beurt. Deze gebieden zijn het zwaarst getroffen bij de overstromingen in juli 2021. Daarna volgen andere stroomgebieden. Bewoners worden betrokken bij het opstellen van plannen in hun woongebied. Ook werkt WRL nauw samen met de veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, natuur- en terreinbeheerorganisaties en internationale overheden. 

Hulp bij voorbereiding en bescherming
Tevens gaat WRL inwoners helpen om voorbereid te zijn op extreme wateroverlast. Want ondanks de aanpassingen in het watersysteem in de komende jaren, is het niet zeker dat wateroverlast niet meer voorkomt. Weet jij of jouw woning getroffen kan worden door wateroverlast? En wat je kunt doen om je hierop voor te bereiden? Je leest er meer over op deze website. Ook gaat het programma producten ontwikkelen om je nog beter te helpen. Denk aan een verbeterd waarschuwingssysteem en water adviesteams waarbij je advies op maat kunt krijgen voor jouw woning. 

Wat gebeurt er nog meer om wateroverlast te voorkomen?
Het programma WRL richt zich met name op de beken en zijrivieren van de Maas (het regionale watersysteem). Daarnaast werkt Waterschap Limburg samen met Rijkswaterstaat aan sterke dijken langs de Maas en zijn er veel projecten in Zuid-Limburg om wateroverlast aan te pakken. Gemeenten werken aan lokale maatregelen om wateroverlast te beperken. Kijk hiervoor op de website van je eigen gemeente. 

 

Volg hier wat er vanuit programma WRL gebeurt:
 

Europees project voor waterveiligheid goedgekeurd

Het Interreg-project Flash Flood Breaker is goedgekeurd. In dit project gaan 13 partners samenwerken…

Klik hier om het hele bericht te lezen

Draaiboeken wateroverlast voor musea, archieven, bibliotheken en monumenten gereed

met concrete acties voor musea en eigenaren van monumenten om schade door waterlast te beperken.

Klik hier om het hele bericht te lezen

Aanpak extreme wateroverlast

In het plan “Gericht aan de slag” staat de strategie om Limburg beter te beschermen tegen extreme…

Klik hier om het hele bericht te lezen

Nieuw scenario in Risk Factory

Het belang van waterveiligheid is sinds mei 2023 te beleven in de Risk Factory.

Klik hier om het hele bericht te lezen

Resultaten inwonersonderzoek

In welke mate zijn inwoners van Limburg voorbereid op extreme wateroverlast?

Klik hier om het hele bericht te lezen

Gezamenlijke aanpak waterveiliger Limburg

Precies één jaar na de watercrisis die Limburg keihard trof, tekenden alle Limburgse overheden een…

Klik hier om het hele bericht te lezen

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.

Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg