Wat wij doen

De overstromingen in de zomer van 2021 hebben duidelijk gemaakt dat er meer moet gebeuren om Limburg beter bestand te maken tegen extreme regenbuien. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. Een samenwerking van Waterschap Limburg, Provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk. WRL werkt vanuit een totaalbeeld aan oplossingen voor de stroomgebieden in Limburg. 

Tegelijkertijd lopen projecten die bijdragen aan het waterveiliger maken van Limburg door en worden die waar mogelijk versneld uitgevoerd. Zo werkt Waterschap Limburg samen met Rijkswaterstaat aan sterke dijken langs de Maas en zijn er veel projecten in Zuid-Limburg om wateroverlast aan te pakken. Gemeenten werken aan lokale maatregelen om wateroverlast te beperken. Kijk hiervoor op de website van je eigen gemeente. 

Lees meer over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)
 

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg