Proclaimer

Proclaimer

Wij doen ons uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Komt u iets tegen wat verouderd is of niet klopt, dan horen wij dat graag van u. Op de contactpagina ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Privacy
Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons verstrekte. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toegankelijkheidsverklaring
Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wacht niet op Water die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Wacht niet op Water te vinden is:

  • het hoofddomein:

https://www.wachtnietopwater.nl

  • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

geen


Nalevingsstatus

Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord verklaren dat de website Wacht niet op Water nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid omdat nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring beschikbaar is.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Opstelling van deze verklaring
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26 november 2019.

Feedback, contactgegevens of probleem met toegankelijkheid van onze website melden?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via ons contactformulier.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Probleem met de toegankelijkheid van onze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via ons contactformulier.

Meer weten of een voorbeeld delen?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan

Deze campagne is opgezet door de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Waterschap Limburg en is gefinancierd door Waterschap Limburg.

Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg
Partner Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Partner Waterschap Limburg