Plannen en projecten

Stroomgebiedsplan Geul

De verkenningsfase voor het stroomgebied van de Geul start na de zomer. In deze fase onderzoeken we welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn om bewoners beter te beschermen tegen extreme neerslag.

Lees meer

Onderzoek waterberging dalvlaktes Geul

WRL laat onderzoeken hoe waterberging in de dalvlaktes van de Geul tussen Valkenburg en Gulpen optimaal kan worden benut. Hierbij wordt gekeken naar het effect van lage en/of hogere dwarsdammen in het Geuldal, om een overschot aan afvoer van de Geul te bergen op de dalvlaktes.

Lees meer

Verkenning Geulmonding

Het Geulmondinggebied bij Bunde is zwaar getroffen tijdens de overstromingen in juli 2021. Een van de oorzaken daarvan was de beperkte afvoer van Geulwater onder het Julianakanaal door. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) ziet kansen om dit knelpunt aan te pakken.

Lees meer

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg