Verkenning Geulmonding


Over het project

Het Geulmondinggebied bij Bunde is zwaar getroffen tijdens de overstromingen in juli 2021. Een van de oorzaken daarvan was de beperkte afvoer van Geulwater onder het Julianakanaal door. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) ziet kansen om dit knelpunt aan te pakken. WRL heeft adviesbureaus Royal HaskoningDHV & HKV opdracht gegeven om te onderzoeken of deze maatregelen effectief en haalbaar zijn. De resultaten worden eind maart 2024 opgeleverd.

Vergroten capaciteit sifon

Bij Bunde kruist de Geul het Julianakanaal middels een sifon (een buis onder het Julianakanaal). Het vergroten van de capaciteit van deze sifon kan in bepaalde situaties de kans op wateroverlast verkleinen. Diverse maatregelen om de capaciteit van de sifon te vergroten worden onderzocht. Zoals aanpassing van de vorm van de sifon, lokale bedijking en betere afvang van drijfhout.

Water afvoeren of omleiden

We kijken ook naar mogelijkheden om Geulwater af te voeren of om te leiden. Hiervoor is afwatering vanuit de Geul naar het Julianakanaal in beeld. Tevens kijken we naar mogelijke schadebeperkende maatregelen in het gebied ten noorden van de sifon (Bunde, Brommelen, Westbroek).

Totaalbeeld

We hebben het onderzoeksbureau ook gevraagd om te bekijken of en hoe de maatregelen in combinatie met elkaar werken. Tevens moet het onderzoek inzicht geven in de kosten en de tijd die nodig is om de plannen uit te werken en vervolgens uit te voeren. Er wordt ook gekeken of sommige maatregelen snel opgepakt kunnen worden, vooruitlopend op het integrale gebiedsplan voor de stroomgebied van de Geul.


Updates

Update 15-5-2024: Informatiebijeenkomst op 4 juni 2024

WRL presenteert de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen in het Geulmondingsgebied tijdens een gezamenlijke informatiebijeenkomst van stichting Water-Stop.NU en WRL op dinsdag 4 juni as. van 19:00 tot 21:30 uur in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. Het onderzoek is in opdracht van WRL door Royal HaskoningDHV en HKV uitgevoerd, waarbij ook Water-Stop.NU en omwonenden actief zijn betrokken om mee te denken over mogelijke maatregelen. Daarnaast staan tijdens deze bijeenkomst ook de volgende onderwerpen op het programma:

Pilot woningscan wateroverlast
In negen gemeenten in Limburg, waaronder de gemeente Meerssen, start een pilot met woningscans. Bepaalde woningen waar wateroverlast is geweest komen in aanmerking voor een woningscan met advies over individuele maatregelen. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt deze pilot toegelicht.

Update Water-Stop.NU
De stichting Water-Stop.NU zal u bijpraten over de activiteiten van de afgelopen periode.

Na de pauze zal ruimschoots tijd zijn voor het stellen van vragen.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier.


Bijeenkomsten

Werkatelier verkenning Geulmonding

Op donderdag 25 januari jl. vond er in Bunde een werkatelier plaats in het kader van de verkenning van kansrijke maatregelen in het Geulmondinggebied. Ongeveer 30 bewoners bogen samen met medewerkers van de adviesbureau’s Royal HaskoningDHV & HKV en WRL over kaarten van het gebied en dachten serieus en enthousiast mee over mogelijk effectieve maatregelen. De aangedragen suggesties worden in de verkenning en eindrapportage meegenomen. Hierbij zal per maatregel de kansrijkheid aangegeven worden. 

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een informatiemoment waar de resultaten van de verkenning gedeeld worden. Zodra hiervoor een datum bekend is, zullen we dat op deze pagina en via de gemeentelijke kanalen bekend maken.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 9 januari jl. is de aanpak van dit onderzoek toegelicht. Download hier de presentatie.

De antwoorden op de gestelde vragen tijdens deze bijeenkomst kunt u opvragen via info@wrlimburg.nl.


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg