Onderzoek waterberging dalvlaktes Geul


Over het project

WRL laat onderzoeken hoe waterberging in de dalvlaktes van de Geul tussen Valkenburg en Gulpen optimaal kan worden benut. Hierbij wordt gekeken naar het effect van lage en/of hogere dwarsdammen in het Geuldal, om een overschot aan afvoer van de Geul te bergen op de dalvlaktes.

Dit principe is al eerder onderzocht in de Watersysteemanalyse door Deltares (2022). Hierin is geconcludeerd dat het een substantiële bijdrage kan leveren aan een robuust watersysteem. Die conclusie vormt de aanleiding voor deze verdere uitwerking.

Uit de Watersysteemanalyse blijkt echter ook dat alleen dwarsdammen onvoldoende zijn om grootschalige overlast tijdens extreme neerslag zoals juli 2021 te voorkomen. Om die reden kijkt het onderzoek ook naar de interactie tussen dwarsdammen en een theoretische bypass bij Valkenburg om overtallig water buiten de Geul en molentak in Valkenburg af te voeren en zo Valkenburg beter te beschermen. Het onderzoekt maakt de hydrologische effecten inzichtelijk.

Het onderzoek start begin maart. De stichting ‘Samen tegen wateroverlast’ wordt betrokken om gebiedskennis en ervaringen van bewoners mee te nemen in het onderzoek. Naar verwachting is het onderzoek in juli 2024 afgerond.  

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in een totaalplan voor het hele stroomgebied van de Geul, van de bron in België tot en met de Geulmonding in de Maas. We kijken naar het hele stroomgebied omdat maatregelen op de ene plek kunnen leiden tot extra risico’s op een andere plek. Het kan ook nodig zijn om maatregelen te nemen in gebieden waar geen overlast is, maar die wel helpen om andere gebieden beter te beschermen.

> Lees verder over het stroomgebiedsplan voor de Geul 


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg