Bij acuut gevaar: bel 112.

Is er geen spoed, maar wel de brandweer nodig? Bel dan 0900-0904. Een verstopte riolering meld je bij je gemeente.

Geen acuut gevaar

Wateroverlast op straat door een verstopte riolering meld je bij de gemeente. Als het probleem zich niet in de openbare ruimte afspeelt, kan de gemeente je helaas ook niet altijd helpen: als je kelder is ondergelopen zal je zelf een gespecialiseerd bedrijf moeten bellen.

Geen spoed, wel brandweer nodig

Is er geen acuut gevaar, maar heb je de brandweer wel nodig? Bel dan 0900-0904. Bijvoorbeeld als er risico is op kortsluiting of brand. Of bij losliggende putdeksels op de weg.

Acuut gevaar

Is er acuut gevaar voor mens of dier door het water? Bel dan de brandweer via 112. Bel alleen 112 als dat écht nodig is. Anders raakt de meldkamer overbelast. 

Bellen met 112 kan ook met de app 112NL

Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen via de 112NL app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. Wie de app downloadt, kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen. De 112NL app is voor iedereen te downloaden. Meer over deze app vind je hier. 


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg