Koppel je regenwaterafvoer af zodat het riool minder belast wordt bij een stevige regenbui.

Het riool krijgt veel regenwater te verwerken bij een stevige bui. Het riool kan deze grotere hoeveelheden regenwater niet altijd goed verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Hierdoor kan het water via het riool door afvoerputjes en wc’s de woning binnenkomen. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering kan uitkomst bieden. Het regenwater kun je bijvoorbeeld opvangen in een regenton of in infiltratiekratten.

Meer informatie vind je op de website waterklaar.nl. Afhankelijk van de gemeente waar je woont, kun je advies en subsidie krijgen voor maatregelen tegen wateroverlast. Dit is terug te vinden op de website van jouw gemeente.

 

< Terug naar alle tips vóór wateroverlast


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg