Bereid je samen met je straat of buurt voor op extreme wateroverlast.

Bijvoorbeeld met een buurtdraaiboek of een whatsapp-groep. 

Je kunt in de buurt afspraken maken voor een waterwacht. Dat betekent dat je samen met je buren, straat of buurt een communicatiemiddel gebruikt om elkaar te helpen. Dat kan bijvoorbeeld een WhatsApp-groep zijn. Wanneer er een hevige bui valt en jij zelf niet thuis bent dan kun je de buren inschakelen om maatregelen te nemen bij jouw woning. Denk hierbij aan maatregelen die makkelijk uit te voeren zijn. Zoals het plaatsen van een schot of zandzakken, het sluiten van luiken of het afsluiten van afvoerleidingen.

Je kunt als buurt ook een crisisteam vormen. Dit team gaat aan de slag met een buurtdraaiboek. Hierin staat bijvoorbeeld wie wie waarschuwt en helpt, wie contactpersoon is voor de gemeente, waar veilige plekken zijn om auto’s te parkeren, etcetera.

Hier kun je een voorbeeld van een draaiboek downloaden. Dit draaiboek is samengesteld met buurten uit Schin op Geul. Het is een voorbeeld dat op maat gemaakt kan worden voor je eigen buurt. Hulp nodig bij het draaiboek voor buurten? Wij zijn bezig om coaches te regelen die kunnen helpen met het opstellen van draaiboeken in buurten. Informatie hierover volgt later. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente. 

 

< Terug naar alle tips vóór wateroverlast


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg