Zorg voor waterkerende maatregelen (bijvoorbeeld zandzakken of schotten)

Als wateroverlast dreigt, kun je zandzakken plaatsen. Door het plaatsen van zandzakken bij openingen (zoals een deur) maak je een tijdelijke drempel waardoor het water minder snel binnenkomt. Het is echter wel belangrijk dat je de zandzakken op de juiste manier opstelt; anders werkt het minder goed. Je kunt de zandzakken tegen een houten schot met klei plaatsen of gebruikmaken van plastic afdekfolie. 

 

 

 

< Home          Bekijk alle tips >

 


Tips voor plaatsen van zandzakken bij hoogwater

Woont of werkt u buiten de dijken en in de nabijheid van een rivier? Gedurende het stormseizoen (1 oktober t/m 15 april) is er meer kans op hoogwater in de rivier. In extreme omstandigheden leidt dit tot water op de kades en mogelijk wateroverlast, met name op de laaggelegen kades. Met zandzakken kunt u bij hoogwater het water uit uw pand houden. Het is daarbij wel belangrijk dat u de zandzakken op een juiste manier gebruikt. De twee volgende werkwijzen zijn heel effectief.

Met plastic afdekfolie Benodigdheden: Plastic afdekfolie (goedkoopste van de bouwmarkt is goed genoeg); zandzakken.


Werkwijze:


1 Spreid het plastic afdekfolie uit over de grond voor de deur, ruim voorbij de deurposten.


2 Plaats de zandzakken dakpansgewijs in de hele breedte tegen de deur aan, tot de gewenste hoogte.


3 Vouw het plastic afdekfolie over de zandzakken heen.


4 Leg een aantal zandzakken op het folie, zodat die niet loswaait.


Als de zandzakken goed gestapeld zijn en het afdekfolie goed gelegd, drukt het water alles nog extra stevig aan. Hierdoor kan het water er niet doorheen of langs. Voordeel van deze werkwijze is dat u geen grote schotten in huis hoeft te bewaren. Wel heeft u hierbij meer zandzakken nodig.


Goede voorbereiding, half werk Het is verstandig om voorbereid te zijn op hoogwater. Zo kunt u al voor het hoogwaterseizoen zorgen voor zandzakken, passende schotten en voldoende klei, of een voorraadje afdekfolie. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor het waterbestendig maken van uw pand. Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst uw gemeente in de openbare ruimte. Dit is voor noodgevallen. Het is handig als u zelf zandzakken in huis heeft. Let op: bewaar de zakken op een donkere plek, langdurig direct zonlicht droogt de stof uit waardoor de zakken kunnen scheuren.


Hoe hoog komt het water? Op www.overstroomik.nl kunt u zien hoe hoog het water bij uw huis maximaal komt. Dit is een indicatie per postcode. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u de verwachte waterhoogte: www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx Zoom op de kaart in op uw regio. Klik op de waterstand van uw woonplaats om gemeten en verwachte waterstanden af te kunnen lezen. Met deze informatie kunt u de benodigde hoogte van een schot of de zandzakken bepalen.

(Fotografie Janneke Peeters - Thee met Melk)


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg