Zandzakken voor de deur

Flinke buien kunnen voor veel schade zorgen. De hoeveelheid buien zal naar verwachting toenemen, met veel schade tot gevolg. In het Limburgse Meerssen kunnen ze erover meepraten: in vijf jaar tijd was het daar drie keer raak.

Als Jerôme van Dongen uit Meerssen op vakantie gaat, legt hij de zandzakken klaar in de tuin. Daarnaast verandert hij zijn achtertuin met stalen schotten in een waterkering. Bij een flinke regenbui is zijn tuin namelijk in korte tijd een kolkende rivier die zonder maatregelen zo zijn huis in stroomt.

Twee keer in actie

Van Dongen woont nu vier jaar in zijn jarendertighuis aan de Humcoverstraat in Meerssen. Al twee keer moest hij bewapend met emmers zijn huis verdedigen tegen het wassende water als gevolg van flinke regenbuien.

De eerste keer – tijdens de verbouwing – lukte het niet en liep het water naar binnen. De laatste keer – vorig jaar – ging het ternauwernood goed. Mede dankzij de stalen schotten die hij voor een paar duizend euro plaatste.Modderstroom

Het huis kwam er die laatste keer genadig af, de tuin was verwoest. Alweer. De kiezels van zijn oprit vond Van Dongen nog honderden meters verderop in de straat terug. Ze waren meegesleurd door het water in zijn tocht naar het laagste punt: het centrum van Meerssen.

"Meerssen ligt relatief laag en achter onze tuin loopt een beekje. Als het hard regent, stroomt het water vanuit het hoger gelegen Ulestraten de berg af naar ons toe. Het beekje wordt dan een modderstroom die zo onze achtertuin instroomt."


Zodra er heftige buien zijn voorspeld of het KNMI een weeralarm afgeeft, is Van Dongen op zijn hoede. Apps als Buienradar worden dan zeer regelmatig gecheckt. Dat doen ook veel plaatsgenoten, want Van Dongen is zeker niet de enige in Meerssen die overlast ervaart van regenbuien. "Als het misgaat, wil je erbij zijn om de schade te beperken."

Natuurlijke buffers

En in Meerssen ging het dus vaak mis de afgelopen jaren. In 2014, 2016 én 2018 was sprake van flinke wateroverlast door buien. Dat is ook de overheid niet ontgaan. Voor de omgeving van Meerssen is nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dat geld worden onder andere natuurlijke buffers aangelegd die tijdelijk veel water kunnen opslaan.

Van Dongen is blij, maar helemaal veilig zal hij zich bij flinke buien nooit voelen. "Fijn dat er nu extra geld beschikbaar komt voor de problemen hier. Al is het niet eenvoudig om de overlast helemaal te beperken. We liggen nu eenmaal lager, dus komt het water hoe dan ook onze kant op."

 

Bron: RTL Nieuws / Foto’s: Jerôme van Dongen


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg