‘Houd rekening met mogelijke wateroverlast als je gaat bouwen’

Op het eerste oog lijkt de woning van Marc gewoon met bakstenen gebouwd. Het geluid dat klinkt wanneer hij met zijn hand op de stenen tikt, verraadt dat het om ander materiaal gaat. Marc heeft zijn best gedaan om zijn huis zo waterdicht mogelijk te maken.

Hij zocht daarvoor contact met een architect uit Roermond. “Die woont zelf in een wijk waar wateroverlast een thema is”, vertelt Marc. “Hij wist hoe we mogelijke schade konden minimaliseren en heeft ons onder meer geholpen met het uitkiezen van materialen.”

Eventuele wateroverlast

De keuze voor de alternatieve bouwstijl komt natuurlijk niet uit het niets. De plek waarop Marc zijn huis bouwde, staat in een gebied dat aangewezen kon worden voor waterberging. Er lagen plannen voor het bouwen van een dijk met een kering. Mocht het water in Den Bosch te hoog komen te staan, kon een schuif worden opengezet. Daardoor zou een gebied van twintig kilometer tussen Gennep en Mook onder water komen te staan.

“Voor deze locatie zou dat betekenen dat we 1,6 tot 2 meter water in huis zouden kunnen krijgen”, vertelt Marc. De plannen voor de dijk met de kering zijn van de baan. De gekozen bouwstijl voor zijn huis veranderde Marc niet. “Je denkt na over wat je kunt doen als je nieuw gaat bouwen. Kun je zo bouwen dat je de schade beperkt als er toch iets gebeurt? Dan doe je dat.”


Legoblokken

Marc onderzocht voor zijn nieuwbouwwoning verschillende mogelijkheden om zich tegen water te beschermen. De eerste was bouwen op een terp. De woning wordt dan gebouwd op een opgehoogde heuvel. Daardoor is er geen wateroverlast bij een overstroming. Aangezien dit alternatief niet mogelijk was op de locatie in Gennep, zocht Marc verder.

Uiteindelijk bouwde hij, na overleg met de architect, een betonnen zwembad-constructie. De vloer is een betonnen plaatfundering en de muren zijn opgebouwd door grote legoblokken. Deze blokken hebben een kern van veertien centimeter. Daar is beton ingestort. Zowel de binnen- als de buitenkant is geïsoleerd. “Zo heb je een dichte bak”, legt Marc uit. “De kozijnen zijn er zo ingezet dat ze in principe waterdicht zijn. Helemaal waterdicht maken is haast onmogelijk. Als er echt hoogwater dreigt, kan ik er altijd nog aluminiumschotten met een klemfunctie voor spannen.”

Aandachtspunten

De manier van bouwen met legoblokken is een Duits systeem. Om het huis echt waterdicht te maken, is het compleet met mortel dichtgesmeerd. Daarna is er een gaas aangebracht voor extra stevigheid. Vervolgens is het hele huis nog een keer van een laag mortel voorzien. Daarop zijn er minerale steenstrips aangebracht. De lijm waarmee dat gedaan is, fungeert ook als voegmiddel. Bovendien is die is waterdicht.

Wie water volledig buiten de deur wil houden, moet volgens Marc met meer factoren rekening houden. Hij zorgde ook voor een schuif in de riolering. Zo kan hij het riool afsluiten en kan via die weg ook geen water binnen komen. De buizen waarin de elektriciteitskabels naar binnen komen, zijn allemaal met kit gedicht. Op die manier zijn ze ook waterdicht.

Kosten

Deze manier van bouwen heeft naast het minimaliseren van wateroverlast volgens Marc nog een andere pluspunt. De materialen die gebruikt zijn voor de bouw van zijn huis hebben een hele hoge isolatiewaarde. Zo houdt hij zijn energiekosten laag. Maar is deze manier van bouwen niet veel duurder? “De kosten zijn een klein plusje ten opzichte van de traditionele manier.”


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg