Beter voorbereid door samenwerking in de buurt

In juli ’21 overstroomden de huizen van Mariët Montagne en Saskia Jansma volledig. Twee jaar later zorgen ze er samen met andere vrijwilligers voor dat hun buurtgenoten beter voorbereid en beschermd zijn tegen extreme wateroverlast.

Waar het water in 2021 zorgde voor verderf en verdriet, zorgde het naast deze ellende ook voor verbinding in buurten en gemeenschappen. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Geulle (gemeente Meerssen), waar we spreken met Mariët Montagne en Saskia Jansma. Het huis van Saskia moest helemaal afgebroken worden na de overstroming, dat van Mariët raakte ernstig beschadigd. Twee jaar later zijn Saskia en Mariët actief binnen stichting Water-stop.NU en zorgen zij samen met vrijwilligers van de stichting dat zij en hun buurtgenoten beter voorbereid en beschermd worden tegen toekomstige wateroverlast.

Zo heeft de stichting het project Droge Voeten gestart. “Preventieve observaties en een draaiboek met whatsappgroep in de buurt zijn hier onderdeel van. Het melden van obstakels in kwelgoten en duikers loopt via de gemeente. Een reactie op meldingen komt laat of niet, deels als gevolg van complexiteit van wie verantwoordelijk is voor welke goot en welke duiker. Rijkswaterstaat en Waterschap zouden hierin beter kunnen/moeten samenwerken”, zegt Mariët.
Saskia vult aan: “Zorg ook voor dat bewustzijn bij ambtenaren. Dat ze begrijpen waar inwoners behoefte aan hebben. Laat zien wat je doet en leg ook uit wat je wel of niet doet of wanneer je iets gaat doen.” Mariët: “Mensen willen maatregelen zien die hen beschermen en hebben niet zo veel aan plannen. Concrete projecten werken heel goed, zoals het project “Droge Voeten” van Water-Stop.NU (WSN). Mensen willen iets doen, niet vergaderen.”

Door hun inzet binnen WSN hebben ze de zelfredzaamheid in hun buurt al sterk verbeterd door het opstarten en testen van een eigen appgroep, die in werking treedt als er bepaalde waterstanden bij een bepaald meetpunt bereikt worden (WaterstandLimburg app). Ze weten dat ze dan nog 8 uur de tijd hebben om noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Ook hebben ze een informatiekaart gemaakt en die bij ruim 300 huishoudens in de buurt bezorgd. Op deze kaart staat veel informatie die je kunt gebruiken om je voor te bereiden op een overstroming, maar ook wat je kunt doen tijdens een overstroming. Daarnaast maken ze gebruik van buurtdraaiboeken en zetten ze zich in om samen met de overheden te zoeken naar oplossingen die zorgen voor droge voeten in hun woonomgeving. Initiatieven om trots op te zijn!

Stichting Water-stop.NU
WSN is gesticht door bewoners en werkt voor de bewoners van de buurten de Meer en omgeving, Brommelen, Bruggelkes, Bonaertsweg en Westbroek en omgeving.  WSN organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten om de mensen betrokken en alert ten aanzien van wateroverlast te houden.
 


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg