Bewaar waardevolle spullen niet in de kelder

De laag gelegen achtertuin en het souterrain van René Paulssen uit Valkenburg stroomden op 14 juli 2021 helemaal vol. Op de woonverdieping met woonkamer, keuken, eetkamer hal en badkamer, kwam 30 cm water te staan. 

Op de foto hieronder wijst René Paulssen aan hoe hoog het water stond. Maar liefst 2,30 meter! Hij zag de legerwagens voorbij komen om de mensen van het verzorgingshuis even verderop te redden, zo bleek achteraf. Zelf hadden ze geen idee wat er gebeurde en wat hun nog te wachten stond. De stroom was in de hele buurt uitgevallen. 


“Het is zeer beangstigend als je niets weet”, vertelt hij. “Alleen informatie via Facebook en Twitter is echt niet voldoende, zeker niet als de stroom en het internet is uitgevallen of als je geen Facebook of Twitter hebt. Hadden de legerwagens die voorbij reden ook maar informatie naar ons geroepen, of misschien had de gemeente geluidswagens in kunnen zetten.” Dat is zijn tip aan de overheid voor als zoiets nog eens zou gebeuren. Ook achteraf mag de informatievoorziening persoonlijker. “Verspreid informatie in de brievenbus of bel aan. Zodat mensen weten wat er in de buurt gebeurt en op weg worden geholpen om de boel weer op orde te krijgen.” 

Voor bewoners heeft hij de volgende tips:

  • Kijk je verzekering goed na of je verzekerd bent voor schade door wateroverlast. Let daarbij ook goed op wat wel of niet meeverzekerd is, zodat je ook weet wat je niet hoeft vast te leggen als het zover is. 
  • Zet elektrische apparaten, zoals witgoed, op een verhoging. Dan beschadigen ze niet bij een beetje wateroverlast. Bewaar waardevolle spullen (zoals fotoboeken en belangrijke papieren) en apparatuur niet in de kelder, maar ergens op een hogere verdieping. 
  • Zet je elektrische fiets, auto, motor op een veilige (hoge) plek. Denk van te voren na waar dit kan zijn. 
  • Ga niet de kelder of het souterrain in als het water buiten hoog staat. Door de druk kan de garagedeur of een raam inklappen. Zet eventueel de garagepoort open, zodat water geleidelijk naar binnen kan stromen en de garagepoort er niet uitknalt. 
  • Maak in je kelder een ruime put om deze met een dompelpomp leeg te kunnen pompen. Voer het water af naar het riool, laat het niet in je tuin lopen.


Stichting Samen tegen Wateroverlast

Enkele maanden na de watersnoodramp heeft een aantal getroffen inwoners van Schin op Geul een actiegroep gevormd. Dit om actie te ondernemen tegen de in hun ogen niet of nauwelijks op gang komende preventieve maatregelen. Intussen is deze actiegroep overgegaan in een formele stichting, de Stichting Samen tegen Wateroverlast. Circa 120 getroffen huishoudens uit Valkenburg aan de Geul hebben zich intussen aangesloten bij deze stichting. De stichting wil voorkomen dat na verloop van tijd (inmiddels is de watersnoodramp twee jaar geleden) de belangstelling en betrokkenheid voor de overstromingsramp zullen weg ebben. De stichting wil ingrijpende en structurele maatregelen die een herhaalde kans op overstroming terugdringen. Het moet volgens het stichtingsbestuur mogelijk zijn meer effectieve preventiemaatregelen te treffen. De overheden zijn daarop aanspreekbaar. Zij maakten ooit bestemmingsplannen, stelden voorschriften over locaties en bouwpeilen op en gaven vergunningen af. Nu is het noodzakelijk dat er ingrijpende blíjvende beschermende maatregelen worden genomen. De stichting blijft daartoe in overleg met de overheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

Geïnteresseerden kunnen zich nog aansluiten bij de stichting door dit te melden via het e-mailadres samentegenwateroverlast@gmail.com onder vermelding van naam en adres en eventueel telefoonnummer.

 

Lees meer verhalen
 


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg