Draaiboeken

Een goede voorbereiding helpt om schade door wateroverlast te beperken. Om inwoners, bedrijven en instellingen te helpen bij deze voorbereiding, heeft het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) diverse draaiboeken uitgewerkt. In programma WRL werken de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen om Limburg beter te beschermen tegen extreme wateroverlast.

Buurtdraaiboek tegen wateroverlast

Het buurtdraaiboek laat zien wat je als buurt vooraf kunt regelen om goed voorbereid te zijn op wateroverlast. Het draaiboek is bedoeld als een handreiking. Het kan naar eigen inzicht aangepast worden, passend bij de specifieke situatie en behoefte van een buurt. Het buurtdraaiboek is het resultaat van de inzet van een aantal buurten om zich voor te bereiden op hoogwater. Het idee voor dit draaiboek is voortgekomen uit de buurten zelf. 

Draaiboeken wateroverlast voor musea, archieven, bibliotheken en monumenten

Tijdens de hoogwatercrisis van 2021 werden 3 musea en 136 monumenten getroffen door wateroverlast. Reden voor het Huis voor de Kunsten Limburg, de Monumentenwacht Limburg en het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) om samen draaiboeken op te stellen. In de draaiboeken vinden musea en eigenaren van monumenten concrete acties om schade door waterlast te beperken.

Er zijn twee draaiboeken ontwikkeld: een draaiboek voor monumenten en een draaiboek voor instellingen met een collectie (zoals musea, archieven en bibliotheken). Deze draaiboeken zijn gemaakt omdat eigenaren van collecties en monumenten bij wateroverlast voor specifieke problemen komen te staan die om andere en extra maatregelen vragen. Monumenten liggen vaak in inundatiegebieden: gebieden die bedoeld zijn om onder water te lopen bij wateroverlast. Er is echter sprake van oude bouwmethoden en -materialen, die bij contact met water extra gevoelig zijn en waarbij voor het nemen van beschermingsmaatregelen en bij herstel vaak specifieke deskundigheid nodig is. Herstel is bij monumenten en instellingen meestal ook extra kostbaar.

Draaiboeken voor bedrijven en instellingen

Met dit draaiboek kunnen bedrijven en instellingen zich (beter) voorbereiden op wateroverlast. Het draaiboek is ingedeeld in fasen: voor hoogwater, bij dreiging, als het water daadwerkelijk de instelling of het bedrijf bereikt, tijdens hoogwater en na hoogwater. Voor elke fase worden do’s and don’ts aangegeven.


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg