Presenteer uw waterwerende producten op de Dag van het Water

Op zondag 30 juni a.s., van 12.00 tot 17.00 uur, vindt de ‘Dag van het Water’ plaats in Valkenburg. Deze dag heeft als doel om inwoners te informeren over maatregelen tegen wateroverlast in Limburg. De Limburgse overheden (gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk) werken hard aan structurele oplossingen om de kans op en impact van overstromingen te verkleinen en te voorkomen. Toch kan wateroverlast nooit helemaal worden uitgesloten. Daarom is het ook belangrijk dat inwoners zelf stappen ondernemen om schade aan hun woningen te beperken. Tijdens het evenement, dat duurt van 12:00 tot 17:00 uur, kunnen bezoekers praktische tips en adviezen krijgen over hoe zij hun pand beter kunnen beschermen om wateroverlast te voorkomen of te beperken.

Bent u erbij?

Op de Dag van het Water presenteren bedrijven tijdens een informatiemarkt hun producten om panden tegen wateroverlast te beschermen. Als uw bedrijf relevante producten aanbiedt, kunt u zich aanmelden voor de informatiemarkt. De markt is bedoeld om particulieren en bedrijven te informeren en te inspireren over de mogelijkheden en diversiteit aan producten op het gebied van waterweerbaarheid.

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich tot uiterlijk 23 juni aanmelden voor deelname via het aanmeldformulier.

Standinformatie

Er is ruimte voor een beperkt aantal standhouders, dus aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Elke stand is maximaal 60 m² groot en heeft één stroompunt, maar geen wateraansluiting. Per stand zijn twee tafels beschikbaar; verdere inrichting mag u naar eigen wens regelen. Als u uw producten op een andere manier wilt laten zien, kunt u dit zelf organiseren.

De opbouw van de stands vindt plaats op zondag 30 juni van 07.30 tot 10.30 uur bij de Polfermolen in Valkenburg. We verwelkomen graag maximaal drie personen per stand en verzorgen voor hen vlaai en lunch.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze logistiek manager, Edwin Smeets, op 0612379497.

Beursinformatie

De beurs is open voor bezoekers van 12:00 tot 17:00 uur. We vragen u om uw stand uiterlijk om 18:00 uur volledig leeg te hebben. Hoewel we een grote opkomst verwachten, kunnen we vanwege verschillende factoren, waaronder het feit dat dit de eerste editie is, geen exacte aantallen bezoekers garanderen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de stand. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de op- en afbouw en de bemensing ervan. Een gedeelte van de markt vindt binnen plaats. Houd er rekening mee dat de maximale afmetingen voor doorgang van expomateriaal ongeveer 200 cm hoog en 150 cm breed zijn. Er is parkeergelegenheid beschikbaar voor uw voertuig in de buurt, de locatie zal tijdig met u worden gecommuniceerd, alsook de kosten voor de gehele dag parkeren op deze locatie.

Inhoudelijke vragen over de aangeboden producten kunnen gesteld worden aan Marleen Wilzing, bereikbaar via m.wilzing@waterschaplimburg.nl

De Dag van het Water wordt georganiseerd onder de noemer wachtnietopwater.nl, op initiatief van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Binnen het programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.

Meer informatie over de Dag van het Water


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg