Bij acuut gevaar: bel 112. Is er geen spoed, maar wel de brandweer nodig? Bel dan 0900-0904.

Een verstopte riolering meld je bij je gemeente.

Geen acuut gevaar
Is er geen acuut gevaar én speelt het in de openbare ruimte? Bel dan je gemeente. De gemeente kan ondergelopen straten afzetten en putdeksels terugleggen. Na afloop van de bui zet de gemeente zich in om zo snel mogelijk de wegen weer schoon te krijgen. Als het probleem zich niet in de openbare ruimte afspeelt, kan de gemeente je helaas ook niet altijd helpen: als je kelder is ondergelopen zal je zelf een gespecialiseerd bedrijf moeten bellen.

Geen spoed, wel brandweer nodig
Is er geen acuut gevaar, maar heb je de brandweer wel nodig? Bel dan 0900-0904. Bijvoorbeeld als er risico is op kortsluiting of brand. Of bij losliggende putdeksels op de weg.

Acuut gevaar
Is er acuut gevaar voor mens of dier door het water? Bel dan de brandweer via 112. Bel alleen 112 als dat écht nodig is. Anders raakt de meldkamer overbelast. 


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg