Wat kun jij doen voordat er sprake is van wateroverlast

Er is nog geen vuiltje aan de lucht maar je weet dat er elk moment een aanzienlijke regenbui kan vallen. De wateroverlast die hier het gevolg van kan zijn is te beperken. Je kunt hierin zelf je steentje bijdragen door jezelf en anderen in jouw omgeving voor te bereiden. Hieronder zie je tips over wat jij zelf kunt doen ter voorbereiding op plotselinge wateroverlast.

Wijs ook anderen op deze tips.


Deze campagne is opgezet door de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Waterschap Limburg en is gefinancierd door Waterschap Limburg.

Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg
Partner Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Partner Waterschap Limburg