Wat kun jij doen als er wateroverlast is

Er is slecht weer op komst. Hoe kun je jezelf en anderen in jouw omgeving voorbereiden op het weer dat komen gaat? Hieronder zie je tips over wat jij zelf kunt doen voorkoming van problemen bij plotselinge wateroverlast.

Wijs ook anderen op deze tips.


Deze campagne is opgezet door de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Waterschap Limburg en is gefinancierd door Waterschap Limburg.

Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg
Partner Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Partner Waterschap Limburg